przyjazna firma logo„Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki” przywiązuje wiele uwagi do dbałości o środowisko i nieustannie podejmuje kroki mające na celu zredukowanie wpływu swojej działalności na otoczenie.

Wsłuchując się w głos naszych klientów, „Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki” kieruje się dobrem środowiska naturalnego przy dokonywaniu wyboru surowców, procesach produkcyjnych i transporcie.

Oszczędność energii

„Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki” zwraca szczególną uwagę na redukcję bezpośredniej jak i pośredniej emisji dwutlenku węgla z energii zużytej w naszej firmie, podczas transportu oraz produkcji.

Zarządzanie odpadami

„Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki” dokłada wszelkich starań aby zrobić jak najlepszy użytek z wykorzystywanych zasobów, redukując ilość materiałów przeznaczoną na opakowanie i utylizując materiały nadające się do ponownego przetworzenia.

Źródła odnawialne

O ile jest to możliwe, „Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki” używa materiałów ze źródeł odnawialnych, aby chronić wspólne zasoby dla przyszłych pokoleń.

Uczciwy dostawca

„Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki” zwraca szczególną uwagę na pozyskiwanie zasobów i produktów jak i nawiązywanie współpracy z dostawcami w oparciu o zasady sprawiedliwego i uczciwego handlu.